Backa med Släp

För de flesta kräver det en del övning att lära sig att backa med släp.

Glöm allt du har fått lära dej om att tänka tvärt emot och omvänt eller hålla på konstiga sätt i ratten!

Att backa rakt med släp

Släpp frestelsen att hänga över axeln och titta bakåt. När du får ett Skåpsläp eller en Skåpbil utan bakruta finns inte den möjligheten överhuvud taget.

Se ut ett mål rakt bakom dig att sikta efter.

Titta i speglarna och sväng åt det hållet där du ser för mycket av släpet.

Ser du för mycket släp i din högerspegel svänger du höger.

Ser du för mycket av släpet i din vänsterspegel svänger du vänster.

Det normala för en ovan förare är att överreagera vid backning med släpvagn, därför skall du börja bevaka den andra backspegeln och vara redo direkt när släpet svänger ut åt den sidan.

Högerspegeln är bättre än vänsterspegeln

xxx

Magiska vinkeln

Vid en viss vinkel i kopplingen mellan bilen och släpvagnen ”den magiska vinkeln” går det inte längre att fortsätta backa. Det spelar ingen roll om bilen har fullt rattutslag åt höger eller vänster alla försök att fortsätta backa slutar med att ekipaget viker ihop sig som en fällkniv. Den enda räddningen är att köra fram och räta upp ekipaget.

Att Backa runt hörn

xx

När börja vrida

rikta in släpet

att följa efter med bilens framända

Planera för en enklare backning

xxx

Försök att alltid backa rakt med Släp om det går. Finns möjligheten att ta ut en sväng vid färd framåt och sedan backa rakt?

Fånge mellan två väggar

Visst känns det frestande att köra in och spara den svåra backningen till när du skall ut igen?

Tillbaka till startsidan Rental Öresund Släputhyrning